kurativní léčba

Kurativní léčba je léčba, jejímž cílem je vyléčení nemoci (na rozdíl od paliativní léčby).

Viz také kurativní.