paliativní péče

Paliativní péče, podle definice přijaté Světovou zdravotnickou organizací, je „komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.“

Pojem souvisí s kategoriemi:

Paliativní medicína