Preventivní účinek antivirotik v ČR proti těžkému průběhu COVID-19

Cílem analytické zprávy je hodnocení účinku Paxlovid a Lagevrio proti úmrtí a těžkému průběhu v České republice v období výskytu varianty omikron (leden až prosinec 2022). Tento dokument popisuje datové zdroje a jejich validaci, definici souboru pacientů, metodiku hodnocení účinnosti antivirotik Paxlovid a Lagevrio a výsledky analýzy.