orální

Orální znamená „ústní“, „týkající se úst“, případně „užívaný ústně“ apod. Příklady: