Stárnutí

Co je stárnutí a proč k němu dochází? Lze zpomalit proces stárnutí lidského organismu a existuje „elixír mládí“? Snižuje se s přibývajícím věkem, nebo je možné žít plnohodnotný život i ve stáří? Jaké choroby se mohou objevit ve vyšším věku? Jaký má cíl a čím se zabývá anti-aging medicína? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají stárnutí naleznete v uvedených příspěvcích.

Pokračujte na původní zdroj

Stárnutí

Více v kategorii Podpora zdraví

Články na NZIP

 • Kde se s paliativní medicínou potkáte?

  Odborníky na paliativní medicínu už dávno nenajdete pouze v lůžkovém hospici (i když tam jsou samozřejmě nejdůležitější profesí). S profesionály, kteří si paliativní péči zvolili za svou specializaci, a s postupy paliativní medicíny, se dnes již potkáte na mnoha pracovištích. Kde jsou, jaké jsou mezi nimi rozdíly, co od nich může pacient očekávat, kdo k nim může napsat doporučení, kolik to stojí?

 • Výživa ve stáří

  Lidský život se prodlužuje zvyšováním kvality zdravotní péče i změnami životního stylu, přičemž dietní faktory hrají podstatnou roli. Prakticky jediným opatřením, kterým dokáže moderní medicína prodloužit život člověka i experimentálních zvířat, je kalorická restrikce, resp. až mírná malnutrice (podvýživa).

 • Nezhoubné nádory prsu

  U mnoha žen se v průběhu jejich života objeví bulka v prsu. Nemusí se přitom nutně jednat o rakovinu prsu, neboť existuje i celá řada nezhoubných nádorů. I přesto, že většinou nepředstavují pro zdraví žádné riziko, ve většině případů se odstraňují. Obecně je třeba u každé bulky zjistit, zda je zhoubná či nezhoubná. Často nelze najít přesnou příčinu nezhoubného nádoru v prsu. Většinou je pravděpodobným spouštěčem hormonální nerovnováha, která je vyvolána například těhotenstvím, přechodem či procesy stárnutí. Důležitým faktorem se zdají být také dědičné dispozice.

 • Sexuální zdraví

  Sexualita je přirozenou součástí lidského života již od narození. Novorozenci vnímají své tělo skrze smysly – dotyky a mazlení přispívají k pocitu bezpečí, který je důležitý pro zdravý sociální a emoční vývoj. Sexualita dětí je ale rozdílná od dospělých.

Doporučené zdroje

 • Koktavost

  Jak se projevuje koktavost, jaké jsou současné poznatky o její příčině a do jaké míry ovlivňuje život člověka? Kde hledat odbornou pomoc a v čem spočívá léčba koktavosti? Je možné začít s její terapií v každém věku? Odpovědi na tyto otázky a informace o dalších poruchách řeči naleznete v uvedených příspěvcích.

  Přejít na externí zdroj