Pohybová aktivita: základní informace

Lidské tělo je odpradávna uzpůsobeno pro určitou úroveň tělesné aktivity. Naše orgány fungují správně pouze tehdy, když tělu pohybovou aktivitu dopráváme. Fyzická zátěž – ovšem v přiměřené intenzitě – je pro život nezbytná, neboť nám pomáhá udržovat výkonnost i zdraví.


 • Co je pohybová aktivita?

  Pohybová aktivita je jakákoli činnost kosterních svalů, při níž je spotřeba energie vyšší než v klidovém stavu. Je možné definovat ji také jako tělesnou činnost, která se vyznačuje střídavým stahováním (kontrakcí) a uvolňováním (relaxací) svalů.

 • Proč naše tělo potřebuje pohyb?

  Tělesné a duševní schopnosti moderních lidí se vyvíjely několik milionů let. Od počátku lidstva až relativně donedávna bylo možné zajistit si potravu – a tím i zdroj energie – výhradně prostřednictvím tělesné aktivity. To platí nejen pro získávání potravy sběrem nebo lovem (jako tomu bylo u našich nejstarších předků), ale také pro většinu zaměstnání, která lidé vykonávali až do poloviny minulého století. Teprve v posledních několika desetiletích se životní podmínky výrazně změnily, zvláště pak v průmyslově vyspělých zemích: jednak je přísun potravy prakticky neomezený, jednak lze život zvládat bez větší fyzické námahy.

 • Zdravotní přínosy pohybové aktivity

  Tělesná aktivita je jedním ze základních pilířů zdravého života, protože má příznivý vliv na celé tělo. Dostatečné množství pohybové aktivity je nezbytné pro udržení optimální funkce mnoha životně důležitých orgánů, vyrovnané energetické bilance a normální váhy. Jen tak si můžeme udržet nebo dokonce zlepšit svou fyzickou výkonnost.

 • Co si můžeme odnést ze sportu do života?

  Lidé, kteří soustavně usilují o nějaký sportovní cíl, si často rozvíjejí dovednosti, schopnosti a silné stránky, které obohacují jejich život i mimo sport! Patří mezi ně cílevědomost, motivace, schopnost týmové práce, pokora, odolnost vůči frustraci, a v neposlední řadě tzv. resilience.

Související témata

Pohybový aparát