Nemoci žil dolních končetin

Jaké choroby nejčastěji postihují žíly dolních končetin a jakým způsobem je možné jim předcházet? Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příčinám, příznakům, diagnostice a léčbě křečových žil, bércových vředů, hluboké žilní trombózy a otoků nohou.

Pokračujte na původní zdroj

Nemoci žil dolních končetin

Více v kategorii Srdce, krevní oběh a cévy

Články na NZIP

  • Srdce: struktura a funkce

    Srdce je sval velikosti pěsti. Bije přibližně 80× za minutu, což za 80 let života činí více než 3 miliardy úderů a 200 milionů litrů přepravené krve. Nervový systém srdce je do značné míry nezávislý na centrální nervové soustavě, jeho činnost však může být stimulována autonomním (vegetativním) nervovým systémem – to se projevuje například tak, že srdce bije silněji při strachu, panice nebo naopak při radosti.

  • Parenterální výživa

    Jako parenterální výživu označujeme výživu podávanou infuzemi do žil. Parenterální výživa se využívá při nefunkčnosti trávicího traktu. Parenterální podání roztoků pak zajistí dostatek živin, které by nesnesl trávicí trakt.

  • Vrozené srdeční vady: časté formy

    Spektrum vrozených srdečních vad sahá od nezávažných poruch, které mají minimální efekt na kardiovaskulární systém a někdy se dokonce spontánně vyléčí bez vnějšího zásahu, až po velmi vážné vady, které mohou bez léčby vést k předčasné smrti. Pravděpodobně nejčastější vrozenou vadou je defekt komorového septa, jehož podíl na vrozených srdečních defektech je okolo 30 %. Všechny ostatní poruchy jsou vzácnější a žádná z nich již nedosahuje ani 10% podílu na celkovém počtu vrozených srdečních vad.

Doporučené zdroje