Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Náhrada nákladů na přeshraniční zdravotní péči
ZDROJ

... Náklady na nezbytnou zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci v zemích EU jsou hrazeny... ... poskytovateli místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních... ... o poskytování zdravotní péče v zemích EU a její úhradě se dozvíte v Kanceláři zdravotního pojištění . ...

Nárokové dokumenty pro čerpání zdravotní péče
ZDROJ

... Na odkaze zjistíte, jaké potřebujete dokumenty, pokud čerpáte zdravotní péči v jiném státě, ať... ... úhradu zdravotní péče v zahraničí. Dokumenty si vyřizujete u své zdravotní pojišťovny před vycestováním. ... ... už jde. o péči nezbytnou či plánovanou. Jednotlivé typy dokumentů vám pak umožní buď plnou nebo částečnou...

Náhrada nákladů na nezbytnou zdravotní péči
ZDROJ

... Pokud někdo čerpal neodkladnou zdravotní péči v cizině, má nárok na refundaci nákladů, avšak... ... pouze do výše úhrady zdravotní péče na území ČR. Službu lze vyřídit osobně nebo poštou, a to na pobočce... ... zdravotní pojišťovny. Na odkazu se dozvíte, jaké potřebujete k vyřízení žádosti dokumenty a také v čem...

Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU
ZDROJ

... konkrétní plánované zdravotní péče. Jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout... ... bez zbytečného odkladu. V tomto případě máte nárok na úhradu zdravotní péče. ... ... S předchozím povolením své zdravotní pojišťovny (doklad S2) můžete vycestovat za účelem čerpání...

Druhy a formy zdravotní péče
ČLÁNEK

... Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče... ... má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí. Druhy a formy Zdravotní péče je soubor činností... ... péče upřesňuje Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v Hlavě I. [1] Druhy zdravotní péče...

Dostupnost zdravotní péče
ČLÁNEK

... zdravotních služeb . Pokud jej nikdo z uvedených poskytovatelů nepřijme do péče, měl by se znovu obrátit... ... se ke konkrétnímu lékaři. V případě registrujícího poskytovatele Ambulantní péče je forma zdravotní péče, při níž... ... rovnoměrné rozmístění Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem...

Poskytovatelé zdravotních služeb
ČLÁNEK

... v oboru fyzioterapie vedoucí k rozvoji,… " >fyzioterapeut , agentura Domácí péče je zdravotní péče... ...: poskytování Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení... ..., odhalení a odstranění nemoci,… " >zdravotní péče Zdravotnický pracovník je pracovník definovaný...

Lázeňská péče
ČLÁNEK

... zdravotního stavu a je jednou ze součástí v systému poskytování Zdravotní péče je soubor činností a opatření... ... prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci,… " >zdravotní péče... ..., eventuálně Ambulantní péče je forma zdravotní péče, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta...

Teplá voda – zdravotní rizika
ČLÁNEK

.... Opatrnosti je však potřeba i poté, kdy jsou tito pacienti přemístěni do Domácí péče je zdravotní péče... ... být zdravotně nezávadná. Tomu odpovídají rozdílné požadavky (ukazatele, případně limity) pro kvalitu teplé... ..., které nepředstavují zdravotní riziko, ale mohou nepříznivě ovlivnit chuť či pach vody (např. desulfurikační Bakterie...

Zdravotní gramotnost
ČLÁNEK

... tak, aby byl člověk schopen se v každodenním životě rozhodovat v oblasti Zdravotní péče je soubor činností a opatření... ... prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci,… " >zdravotní péče... ... Zdravotní gramotnost znamená schopnost porozumět pozvánkám na vyšetření, příbalovým letákům...

Zobrazeno 1 až 10 z 334