Zdravotní pojištění

Odvod zdravotního pojištění se liší podle toho, je-li člověk státním pojištěncem, bez zdanitelných příjmů, zaměstnancem anebo OSVČ. Každý je však povinen hlásit důležité změny zdravotní pojišťovně sám. Tu lze přitom změnit jednou za 12 měsíců, a to ve dvou termínech.


Doporučené externí zdroje