Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

COVID-19: Dispečink intenzivní péče v ČR
ČLÁNEK

... Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit... ... v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jednoduché online zadávání... ... volných kapacit přístrojů a lůžek koordinátory intenzivní péče v jednotlivých nemocnicích. Integrovaný...

Druhy a formy zdravotní péče
ČLÁNEK

... rehabilitace, Následná lůžková péče je zdravotní péče, která je poskytována pacientům, u nichž... ... byla stanovena základní diagnóza, došlo ke… " >následná lůžková péče , která je poskytována pacientovi... ... zejména léčebně rehabilitační péče; v rámci této lůžkové péče může být poskytována též následná intenzivní...

Cévní mozková příhoda: následná péče
ČLÁNEK

... do léčebny dlouhodobě nemocných. Ani zde však následná péče není časově neomezená a takovému pacientovi... ... je nutné zajistit obvykle po třech měsících buď ošetřovatelskou péči v domácích podmínkách... ... (pokud jeho nejbližší jsou schopni se o něj postarat), případně místo v ústavech poskytujících sociální péči (domov...

Infarkt myokardu: rehabilitace a následná péče
ČLÁNEK

... v předchozích fázích. Následná péče je zdravotní péče poskytovaná pacientovi poté, co byla ukončena léčba... ... konkrétního onemocnění. Tento typ péče může… " >Následná péče po infarktu Myokard je srdeční sval... ... rehabilitace jsou následující: znovuzapojení pacienta do pracovního procesu, snížení pacientovy potřeby péče...

Závislost na alkoholu: léčba
ČLÁNEK

... a Zákon o zdravotních službách definuje lůžkovou péči jako zdravotní péči, kterou nelze poskytnout... ... ambulantně a pro její poskytnutí je… " >lůžková péče má charakter specializované péče, jejíž jedinou... ... či individuální terapii a pokračovat v Následná péče je zdravotní péče poskytovaná pacientovi poté...

Další členové zdravotnického týmu
ČLÁNEK

... postižením a příspěvku na péči. Pomůže vám při zajištění vhodné Následná lůžková péče je zdravotní péče... ..., která je poskytována pacientům, u nichž byla stanovena základní diagnóza, došlo ke… " >následné lůžkové péče (např... ..., diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a paliativní péči v oboru fyzioterapie vedoucí k rozvoji...

Co paliativní medicína je, a co není?
ČLÁNEK

... Když se řekne „paliativní medicína“, mnoho lidí si matně představí, že to je dlouhodobá péče... ..., je ale paliativní medicína zaměřená méně biomedicínsky a více na celý rozměr pacientovy osobnosti. „Paliativní péče... ...) je specializovaná agentura OSN,… " >WHO [1]. „Většina pacientů, kteří potřebují paliativní péči, je doma a přeje...

Infekce v nemocnici
ČLÁNEK

... lůžkovou péči jako zdravotní péči, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí... ... je… " >lůžkovou péči , pokud to nezbytně vyžaduje váš zdravotní stav). Pro účinnou prevenci infekcí spojených... ... S pobytem v nemocnici souvisí riziko vzniku tzv. infekcí spojených se zdravotní péčí. V zemích...

Propuštění z nemocnice
ČLÁNEK

... být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí... .... Má-li být propuštěn pacient, u něhož není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní... ... služby se rozumí poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky a činnosti jiných odborných...

Výběr nemocnice
ČLÁNEK

... Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost... ... akutní Zákon o zdravotních službách definuje lůžkovou péči jako zdravotní péči, kterou nelze poskytnout... ... ambulantně a pro její poskytnutí je… " >lůžkové péče je nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové...

Zobrazeno 1 až 10 z 19