Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD)
ČLÁNEK

... na efektivní Interdisciplinární znamená „využívající vědeckých poznatků a metod různých lékařských či jiných... ... oborů“. Například v… " >interdisciplinární spolupráci a vysokou kvalitu zdravotních i doplňkových...

COVID-19: infomore.cz
ZDROJ

... Infomore.cz je interdisciplinární projekt, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové...

Spolek laryngektomovaných ČR (S-LET)
ČLÁNEK

... platforma, kde by se jich mohli zeptat. První setkávání pacientů začalo na Logopedie je interdisciplinární...

Společnost Parkinson, z.s.
ČLÁNEK

... cvičení, plavání, zajišťuje hodiny Logopedie je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem...

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)
ČLÁNEK

... spolupůsobí při vytváření takového stavu, aby klinická Logopedie je interdisciplinární obor, který se zabývá...

Cévní mozková příhoda: iktové centrum
ČLÁNEK

... jako „mrtvice“ nebo „mozková… " >CMP je speciálně vyškolený Interdisciplinární znamená „využívající... ... vědeckých poznatků a metod různých lékařských či jiných oborů“. Například v… " >interdisciplinární tým... ... je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a léčbou poruch výslovnosti a řeči. Využívány jsou přitom poznatky...

Hledám logopedickou ordinaci
ČLÁNEK

.... Nyní zadám adresu či polohu, poblíž níž chci ordinaci klinické Logopedie je interdisciplinární obor...

Cévní mozková příhoda: obory rehabilitace
ČLÁNEK

... je provádění veřejného zdravotního pojištění,… " >zdravotní pojišťovnou . Logopedie je interdisciplinární... ... [2]. Neuropsychologie je interdisciplinární vědní obor, který využívá poznatků neurologie...

Cévní mozková příhoda: rehabilitace
ČLÁNEK

... a využívání schopností jedince… " >ergoterapie , Logopedie je interdisciplinární obor, který se zabývá... ... fyzioterapie, logopedie, ergoterapie a Neuropsychologie je interdisciplinární vědní obor, který využívá...

Organické duševní poruchy: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

..., Neuropsychologie je interdisciplinární vědní obor, který využívá poznatků neurologie a psychologie. Zabývá...

Zobrazeno 1 až 10 z 14