COVID-19: infomore.cz

Infomore.cz je projekt, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, a jehož cílem je snížit míru nejen ve vztahu ke , ale též k dalším budoucím , a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. „žurnalistiky založené na důkazech”. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy projektu jsou reflexí problémů reálné praxe v průniku žurnalistické a lékařské oblasti.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19: infomore.cz

Více v kategorii COVID-19: data a zdroje