Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 49

Otevřít filtraci
Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie, porodnictví, n...
Nejste povinni se registrovat, odmítnutí registrace u lékaře ale nelze doporučit. Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění totiž vyplývá, že úhrada řady zdravotních výkonů je...
Každý si může zvolit svého registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství a gynekolo...
Jaký je důvod vaší návštěvy? Máte akutní potíže, jdete na kontrolu, preventivní prohlídku, pro recept, pro potvrzení? Ujasněte si předem, proč k lékaři přicházíte, a hlaste dův...
U mnoha žen se v průběhu jejich života objeví bulka v prsu. Nemusí se přitom nutně jednat o rakovinu prsu, neboť existuje i celá řada nezhoubných nádorů. I přesto, že většinou...
Fakultní nemocnice Brno poskytuje pacientům všech věkových kategorií specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky souča...
U těhotných žen, psychicky nemocných jedinců či adolescentů je potřeba přihlédnout i k dalším okolnostem a podporovat je ve snaze o léčbu jejich závislosti na tabáku. Těhotné...
Gynekologické prohlídky začínají v 15 letech věku dívek a pokračují jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické preventivní prohlídky....
Kromě základních osobních údajů jsou pro vašeho lékaře důležité i informace o alergiích, prodělaných onemocněních, absolvovaných operačních výkonech, hospitalizacích a užívanýc...
Lázeňskou péči musí vždy doporučit ošetřující lékař, návrh podává praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a podléhá schválení revizním lékařem zdravotní pojišťo...

Zobrazeno 1 až 10 z 49

Kategorie

Typ

Počet výsledků