Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 195

Otevřít filtraci
Jsem závislý? Jak jsem na tom? Na tyto otázky vám může pomoci odpovědět následující dotazník. Dotazník vznikl podle 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) neboli IC...
Součástí cestování do některých oblastí je očkování. Tato očkování při cestách do zahraničí provádějí specializovaná pracoviště, tzv. střediska očkování a cestovní medicíny. O...
Když se řekne „paliativní medicína“, mnoho lidí si matně představí, že to je dlouhodobá péče o velmi staré lidi. Ani někteří lékaři nemají jasnou představu, co vlastně může lék...
ČLÁNEK
Porodem dává maminka dítěti život. A kojením mu dává to, co potřebuje pro spokojený a zdravý růst a vývoj – mateřské mléko. Mateřské mléko je strava nejen dostupná, bezpečná a...
Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace vytvořily světový den bez tabáku v roce 1987. Upíná pozornost na celosvě...
Počítačové databáze energetického a nutričního složení potravin mají více než 50letou historii. V systému péče o metabolicky nemocné, zejména o diabetiky, pacienty s malnutricí...
ČLÁNEK
Onemocnění COVID-19 lze diagnostikovat přímo (PCR test) či nepřímo (test protilátek proti viru SARS-CoV-2). Léčba onemocnění COVID-19 je v současné době pouze symptomatická (po...
Pod pojmem „kontrola tabáku“ se obecně rozumí snížení dostupnosti tabákových výrobků, ochrana před tabákovým kouřem a nabídka léčby závislosti na tabáku. Rámcová úmluva o P...
Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministers...
Výskyt a složení nemocí z povolání se od roku 1991 sleduje v Národním registru nemocí z povolání (dále jen „registr“) [1], který je součástí Národního zdravotnického informač...

Zobrazeno 1 až 10 z 195

Kategorie

Typ

Počet výsledků