Parkinsonova nemoc (informace od pacientské organizace)

Společnost Parkinson z. s., která pomáhá pacientům s , předkládá obsáhlé informace o této chorobě.

Související témata:


Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

  • Parkinson-Help z.s.

    Spolek seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje komunitní život nemocných v regionech, kde zakládá Parkinson-Help (P-H) kluby.

  • Společnost Parkinson, z.s.

    Společnost pomáhá pacientům žít a vyrovnat se s nevyléčitelnou nemocí. Zajišťuje aktivity Parkinson klubů – docházková cvičení, ozdravné pobyty, sportovní akce. Poskytuje komplexní informace v časopise Parkinson dodávaném až do schránky a v Poradenském centru. 

  • Nízký krevní tlak (hypotenze)

    Za normální krevní tlak u dospělých se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) považují hodnoty mezi 90/60 mmHg a 120/80 mmHg. Nízký arteriální tlak je definován jako hodnoty pod 90/60 mmHg. Někteří lidé mají trvale snížený krevní tlak, který jim nezpůsobuje žádné problémy, a proto nevyžaduje léčbu. Nízký krevní tlak (hypotenze) však může být spojen také s vážnými nemocemi a může dokonce vyvolat život ohrožující příznaky.

Doporučené zdroje