Spinální svalová atrofie (informace od pacientské organizace)

Spinální svalová atrofie je onemocnění motoneuronu, tj. onemocnění , které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako např. běhání, pohyby hlavy a polykání. Nemoc se v populaci vyskytuje přibližně u 1 z 6000 narozených dětí a asi 1 ze 40 osob je přenašečem nemoci. SMÁci, z. s. předkládá řadu informací o této chorobě.

Související témata:


Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

  • Pohybová aktivita

    Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejlepší prevencí civilizačních onemocnění. Spolu se správnými stravovacími návyky sehrává významnou roli v současné době v prevenci vzniku nadváhy a obezity.

  • Léčba obezity: pohybová aktivita

    Pohyb a aktivita má při redukci hmotnosti své zakořeněné místo a o jejím významu není třeba pochybovat. Zvýšení energetického výdeje však musí jít ruku v ruce alespoň s mírnou redukcí energetického příjmu. Je prokázáno, že samotná pohybová aktivita k dostatečné redukci nevede, redukci můžeme očekávat v horizontu několika měsíců, nikoliv týdnů. Opačný extrém, tedy samotné omezení energetického příjmu s minimem pohybu, zase vede k postupné adaptaci těla na nízký příjem např. ztrátou aktivní tělesné hmoty, resp. svalové tkáně, která je zodpovědná za klidový energetický výdej. Dieta se tak stává neúčinnou a po ukončení redukčního režimu dochází opětovnému vzestupu hmotnosti.

  • Zázvor

    Zázvor se často používá v potravinových doplňcích. Má zajímavou chuť, ale léčebné účinky jsou minimální. Používá se jako antiemetikum (proti zvracení), dále jsou popsány protizánětlivé efekty a in vitro (ve zkumavce) potlačuje tvorbu prozánětlivého faktoru TNF-alfa.

Doporučené zdroje