Počet výsledků: 11

Otevřít filtraci

Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu neboli NDRI (zkratka pochází z anglického názvu noradrenaline and dopamine reuptake inhibitors) jsou léky, které se používají zejména při léčbě deprese. NDRI zabraňují tomu, aby byly noradrenalin a dopamin přepravovány ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky; díky tomu je v synaptické štěrbině k dispozici větší množství noradrenalinu a dopaminu. NDRI se řadí mezi inhibitory zpětného vychytávání. Příkladem NDRI je bupropion. Viz také inhibitor, noradrenalin, dopamin, antidepresiva.

Mezinárodní normalizovaný poměr neboli INR (zkratka pochází z anglického názvu international normalised ratio) je jedna z hodnot získaných při laboratorním vyšetření krevní srážlivosti. Tato hodnota se stanovuje pouze u pacientů užívajících warfarin (velmi často používané antikoagulancium). INR se počítá z protrombinového času a používá se k hodnocení účinnosti, s jakou warfarin dokáže předcházet tvorbě nežádoucích krevních sraženin neboli trombů. Normální (fyziologický) INR je 0,8–1,2 (někdy se vyjadřuje i v procentech, pak se pohybuje v rozmezí 80–120 %). Nižší hodnota INR znamená zvýšenou srážlivost krve, vyšší hodnota INR naopak znamená prodlouženou srážlivost krve.

Nordic walking je výraz pocházející z angličtiny a doslova znamená „severská chůze“. Jedná se o poměrně moderní druh pohybové aktivity, z pohledu prevence civilizačních onemocnění efektivnější než samotná chůze. Výhodou proti normální chůzi je mírné odlehčení nosných kloubů (např. při artróze) o hmotnost horních končetin, narovnání trupu při chůzi a vylepšení techniky dýchání.

Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu neboli NRI (zkratka pochází z anglického názvu noradrenaline reuptake inhibitors) jsou léky, které se používají například při léčbě ADHD. NRI zabraňují tomu, aby byl noradrenalin přepravován ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky; díky tomu je v synaptické štěrbině k dispozici větší množství noradrenalinu. NRI se řadí mezi inhibitory zpětného vychytávání. Příkladem NRI je atomoxetin. Viz také inhibitor, noradrenalin.

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu neboli SNRI (zkratka pochází z anglického názvu serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors) jsou léky, které se používají zejména při léčbě deprese. SNRI zabraňují tomu, aby byly serotonin a noradrenalin přepravovány ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky; díky tomu je v synaptické štěrbině k dispozici větší množství serotoninu a noradrenalinu. SNRI se řadí mezi inhibitory zpětného vychytávání. Příkladem SNRI je venlafaxin. Viz také inhibitor, serotonin, noradrenalin, antidepresiva.

Normální tělesná teplota je tělesná teplota mezi 36,0 a 36,9 °C. Viz také tělesná teplota, hypotermie, subnormální tělesná teplota, zvýšená tělesná teplota, horečka.

Norepinefrin je jiný název pro noradrenalin.

Noradrenalin neboli norepinefrin je hormon, který se uvolňuje z dřeně nadledvin a z ní je také uvolňován do krevního oběhu. Kromě toho vzniká i v některých místech nervového systému. Podobně jako adrenalin se podílí na spuštění poplachové reakce. Noradrenalin je zároveň jedním z neurotransmiterů. Noradrenalin se řadí mezi katecholaminy, aminové hormony a také mezi stresové hormony. Obrázek: Chemická struktura noradrenalinu. V levé části obrázku jsou barevně odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), dusíku (modrofialová), kyslíku (červená) a vodíku (bílá). V pravé části obrázku konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. dusíku nebo kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Normochromní anemie (někdy psáno i ve tvaru „normochromní anémie“) je obecné označení pro jakýkoli typ anemie („chudokrevnosti“), při níž je množství hemoglobinu v červených krvinkách v normálním rozmezí. Viz také anemie, hypochromní anemie, hyperchromní anemie.

Normální váha je tělesná hmotnost považovaná za „normální“, průměrnou nebo požadovanou. Podle definice Světové zdravotnické organizace má normální váhu dospělý člověk, jehož index tělesné hmotnosti (BMI) je v rozmezí 18,5–25. Pozor: Výše uvedená definice platí pro dospělou populaci. Pro děti a dospívající je potřeba používat speciálně upravený BMI pro tyto skupiny populace, který (na rozdíl od dospělých) zohledňuje i jejich věk a pohlaví. Bližší informace najdete v pojmech růstový graf: BMI, dívky a růstový graf: BMI, chlapci. Druhou možností, jak zjistit, v jakém percentilu se nachází konkrétní dítě, je použít on-line kalkulačku na některém z důvěryhodných webů. V češtině se taková kalkulačka nachází například na webu vyzivadeti.cz. Viz také tělesná hmotnost, podváha, nadváha, obezita.

Zobrazeno 1 až 10 z 11

Počet výsledků