normochromní anemie

Normochromní anemie obecné označení pro jakýkoli typ anemie, při níž je množství hemoglobinu v erytrocytech v normálním rozmezí.

Viz také hypochromní anemie, hyperchromní anemie.