inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu

Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu neboli NRI (zkratka pochází z anglického názvu noradrenaline reuptake inhibitors) jsou léky, které se používají například při léčbě ADHD. NRI zabraňují tomu, aby byl noradrenalin přepravován ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky; díky tomu je v synaptické štěrbině k dispozici větší množství noradrenalinu. NRI se řadí mezi inhibitory zpětného vychytávání.

Příkladem NRI je atomoxetin.

Viz také inhibitor, noradrenalin.

Související příspěvky:

Pojem souvisí s kategoriemi:

ADHD