mezinárodní normalizovaný poměr

Mezinárodní normalizovaný poměr neboli INR (zkratka pochází z anglického názvu international normalised ratio) je jedna z hodnot získaných při laboratorním vyšetření krevní srážlivosti. Tato hodnota se stanovuje pouze u pacientů užívajících warfarin (velmi často používané antikoagulancium).

INR se počítá z protrombinového času a používá se k hodnocení účinnosti, s jakou warfarin dokáže předcházet tvorbě nežádoucích krevních sraženin neboli trombů. Normální (fyziologický) INR je 0,8–1,2 (někdy se vyjadřuje i v procentech, pak se pohybuje v rozmezí 80–120 %). Nižší hodnota INR znamená zvýšenou srážlivost krve, vyšší hodnota INR naopak znamená prodlouženou srážlivost krve.