nordic walking

Nordic walking je výraz pocházející z angličtiny a doslova znamená „severská chůze“. Jedná se o poměrně moderní druh pohybové aktivity, z pohledu prevence civilizačních onemocnění efektivnější než samotná chůze. Výhodou proti normální chůzi je mírné odlehčení nosných kloubů (např. při artróze) o hmotnost horních končetin, narovnání trupu při chůzi a vylepšení techniky dýchání.

Související příspěvky: