Vakcinace hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Cílem datové sady je poskytnout možnost hodnocení objemu vakcinace hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to od roku 2010 do posledního uzavřeného roku. V datové sadě nejsou uvedena data o očkováních mimo veřejné zdravotní pojištění (samoplátci, připojištění…) nebo služby nevykazované zdravotní pojišťovně, např. výkony agregované do ošetřovacího dne při lůžkové péči. Pro jednotlivé vakcíny (léčivé přípravky na úrovni SÚKL kódu) je možné hodnotit počet podání dle měsíce a roku vakcinace, věkové skupiny, pohlaví, kraje bydliště, kraje zdravotnického zařízení a jeho odbornosti.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Vakcinace hrazené z veřejného zdravotního pojištění
CC BY 4.0 Klechová A., Jarkovský J., Benešová K., Šanca O., Klika P., Klimeš D., Mužík J., Komenda M., Dušek L.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje