NZIP: Přehled autorských článků

Datová sada obsahuje přehled všech článků zveřejněných na Národním zdravotnickém informačním portálu (nzip.cz). U jednotlivých článků je uveden jejich autor, název, kategorie, datum zveřejnění a poslední úpravy. Identifikační čísla článků (clanek_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované články. Některé články byly rozpracovány, ale nebyly publikovány, některé budou publikovány v budoucnu.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
NZIP: Přehled autorských článků
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje