Počet výsledků: 49

Otevřít filtraci
Datová sada poskytuje agregovaná data psychiatrických pacientů, kteří byli léčení ambulantně.
Datová sada poskytuje agregovaná data vybraných indikátorů psychiatrické péče (incidence a prevalence, hospitalizace lidi s duševním onemocněním, pokrytí ambulantními psychiatrickými službami, antipsychotika u pacientů s demencí) o počtech pacientů stratifikovaných dle vybraných diagnóz a roku evidence.
Datová sada poskytuje agregovaná data o pokrytí návaznou péčí. Soubor obsahuje počty pacientů, kteří se po hospitalizaci setkali s ambulantním psychiatrem.
Datová sada je rozdělena dle kategorie péče na dětskou a dospělou.
Datová sada poskytuje agregovaná data hospitalizovaných pacientů na lůžkách akutní péče psychiatrických odděleních nemocnic.
Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení.
Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných přístrojů a lůžek společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19.
Tato změna umožní přesnější sledování a možnosti poskytování specializované péče především v období po epidemii COVID-19 v ČR.
Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech re-hospitalizací. Data jsou stratifikována do intervalů dle počtu dní od první hospitalizace a údaj o procentuálním podílu z celkových hospitalizací.
Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných přístrojů, lůžek a personálu společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19.

Zobrazeno 1 až 10 z 49

Téma

Organizace

Počet výsledků