Psychiatrická péče: Ambulantní péče

Datová sada poskytuje agregovaná data psychiatrických pacientů, kteří byli léčení ambulantně.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2021
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Psychiatrická péče: Ambulantní péče
CC BY 4.0 Soukupová J., Melicharová H., Šanca O., Bartůněk V., Jarkovský J., Komenda M.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje