Psychiatrická péče: Dlouhodobá péče

Datová sada poskytuje agregovaná data dlouhodobě hospitalizovaných psychiatrických pacientů. Datová sada je rozdělena dle kategorie péče na dětskou a dospělou.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2021
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Psychiatrická péče: Dlouhodobá péče
CC BY 4.0 Soukupová J., Melicharová H., Šanca O., Bartůněk V., Jarkovský J., Komenda M.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje