Psychiatrická péče: Akutní péče

Datová sada poskytuje agregovaná data hospitalizovaných pacientů na lůžkách akutní péče psychiatrických odděleních nemocnic.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2020
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Psychiatrická péče: Akutní péče
CC BY 4.0 Soukupová J., Melicharová H., Šanca O., Bartůněk V., Jarkovský J., Komenda M.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje