Počet výsledků: 12

Otevřít filtraci
Datová sada poskytuje agregovaná data psychiatrických pacientů, kteří byli léčení ambulantně.
Datová sada poskytuje agregovaná data vybraných indikátorů psychiatrické péče (incidence a prevalence, hospitalizace lidi s duševním onemocněním, pokrytí ambulantními psychiatrickými službami, antipsychotika u pacientů s demencí) o počtech pacientů stratifikovaných dle vybraných diagnóz a roku evidence.
Soubor obsahuje počty pacientů, kteří se po hospitalizaci setkali s ambulantním psychiatrem. Rozdělení do intervalů dle počtu dní od ukončení hospitalizace po navštívení ambulantního psychiatra.
Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech re-hospitalizací. Data jsou stratifikována do intervalů dle počtu dní od první hospitalizace a údaj o procentuálním podílu z celkových hospitalizací.
Datová sada poskytuje agregovaná data o sebevražednosti lidí s duševním onemocněním. Počty sebevražd jsou rozděleny do intervalů dle počtu dní od poslední hospitalizace.
Datová sada poskytuje agregovaná data dlouhodobě hospitalizovaných psychiatrických pacientů. Datová sada je rozdělena dle kategorie péče na dětskou a dospělou.
Datová sada poskytuje v jednom souboru agregovaná data o počtu sebevražedných pokusů ve stratifikaci dle pohlaví.
Datová sada poskytuje agregovaná data o pokrytí psychofarmaky. Procentuální podíl mezi celkovým počtem pacientů a pacienty, kterým byly předepsány léky.
Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech pacientů s Alzheimerovu nemocí a nespecifikovanými demencemi. Diagnostikováni nejsou pacienti mladší 50 let.
Datová sada poskytuje agregovaná data hospitalizovaných pacientů na lůžkách akutní péče psychiatrických odděleních nemocnic.

Zobrazeno 1 až 10 z 12

Téma

Organizace

Počet výsledků