Psychiatrická péče: Pokrytí návaznou péčí

Datová sada poskytuje agregovaná data o pokrytí návaznou péčí. Soubor obsahuje počty pacientů, kteří se po hospitalizaci setkali s ambulantním psychiatrem. Rozdělení do intervalů dle počtu dní od ukončení hospitalizace po navštívení ambulantního psychiatra.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2021
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Psychiatrická péče: Pokrytí návaznou péčí
CC BY 4.0 Soukupová J., Melicharová H., Šanca O., Bartůněk V., Jarkovský J., Komenda M.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje