citalopram

Citalopram je lék, který se používá při léčbě deprese. Princip působení citalopramu spočívá v tom, že zabraňuje tomu, aby byl serotonin přepravován ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky; díky tomu je v synaptické štěrbině k dispozici větší množství serotoninu. Citalopram se řadí mezi antidepresiva a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).