kortikotropin uvolňující hormon

Kortikotropin uvolňující hormon, kortikoliberin neboli CRH (zkratka pochází z anglického názvu corticotropin-releasing hormone) je hormon, který vzniká v hypothalamu, což je oblast na spodině mozku, těsně nad hypofýzou. CRH je produkován shlukem nervových buněk v hypothalamu, které jsou souhrnně označovány jako paraventrikulární jádro (lat. nucleus paraventricularis).

CRH má několik důležitých účinků. Jeho hlavní úloha v organismu spočívá v tom, že je ústředním hybatelem systému stresových hormonů, takzvané hypothalamo-hypofýzo-nadledvinové osy. CRH dostal svůj název podle toho, že způsobuje uvolňování ACTH (neboli kortikotropinu) z hypofýzy. ACTH následně putuje krevním řečištěm do nadledvin, kde stimuluje („povzbuzuje“) vylučování stresového hormonu kortizolu.

CRH kromě toho působí na mnoho dalších oblastí v mozku, kde potlačuje chuť k jídlu, zvyšuje úzkost a zlepšuje paměť a selektivní pozornost. Tyto účinky společně koordinují chování člověka, aby odpovídajícím způsobem reagoval na stresující podnět.

V průběhu těhotenství je CRH je ve zvýšené míře produkován plodem a placentou, což má za následek zvýšení hladiny kortizolu v krvi matky. Předpokládá se, že právě vysoká hladina CRH (a některých dalších hormonů) je spouštěčem porodu.

CRH se řadí mezi peptidové hormony.

Viz také kortikotropin, hormony.