placenta

Placenta je dočasný orgán uvnitř dělohy, který během těhotenství jednak zásobuje vyvíjející se plod kyslíkem a všemi potřebnými živinami, jednak odvádí pryč odpadní látky. Plod je k placentě připoután pupečníkem.

Obrázek: Schematické znázornění obsahu dělohy v průběhu těhotenství. Placenta (vlevo nahoře) zásobuje plod kyslíkem a všemi potřebnými živinami. Vyvíjející se plod je obklopen plodovou vodou, která je uzavřena v plodovém vaku. Plodový vak je tvořen dvěma blánami (membránami): amnionem (vnitřní membrána, vyznačen modrou přerušovanou čarou) a chorionem (vnější membrána, vyznačen fialově). (Zdroj: depositphotos.com)