sporadický

Sporadický má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. V epidemiologii – vyskytující se ojediněle (o nějakém infekčním onemocnění). Protikladem sporadického je v tomto případě endemický, případně epidemický.
    Příklad: Zápaly plic vyvolané bakterií Mycoplasma pneumoniae se vyskytují v epidemiích v několikaletých cyklech zejména v pozdním létě a na podzim, ale sporadické případy se vyskytují po celý rok.
     
  2. V genetice – vznikající nově, tedy nikoli v důsledku zděděné mutace. Opakem sporadického je v tomto případě familiární.
    Příklad: Některé typy zhoubných nádorů jsou geneticky podmíněny (např. v případě mutovaných genů BRCA1 nebo BRCA2, které se dědí). Velká část zhoubných nádorů však vzniká sporadicky, tedy zcela nově (často v důsledku mutací, které se nahromadily během života, tzn. člověk je nezdědil po předcích).