gen BRCA2

Gen BRCA2 je gen na chromozomu 13, který za normálních okolností pomáhá potlačovat růst buněk. Člověk, který zdědí určité mutace v genu BRCA2, má vyšší riziko onemocnění zhoubným nádorem prsu, vaječníků, prostaty a některými dalšími typy zhoubných nádorů.

Gen BRCA2 je příkladem tumor-supresorového genu.

Viz také gen BRCA1, tumor-supresorový gen.