gen BRCA1

Gen BRCA1 je gen na chromozomu 17, který za normálních okolností pomáhá potlačovat růst buněk. Člověk, který zdědí určité mutace v genu BRCA1, má vyšší riziko onemocnění zhoubným nádorem prsu, vaječníků, prostaty a některými dalšími typy zhoubných nádorů.

Gen BRCA1 je příkladem tumor-supresorového genu.

Viz také gen BRCA2, tumor-supresorový gen.