Downův syndrom

Downův syndrom neboli trizomie 21 je jedna z chromozomálních abnormalit, která je způsobena přítomností „nadbytečného“ chromozomu 21. Tento nadbytečný genetický materiál způsobuje vývojové změny a některé typické znaky Downova syndromu.

Závažnost Downova syndromu se u jednotlivých jedinců liší a způsobuje celoživotní mentální postižení a opožděný vývoj. Je to nejčastější chromozomální abnormalita a příčina poruch učení u dětí. Downův syndrom je obvykle spojen i s některými dalšími zdravotními obtížemi, jako jsou například vrozené srdeční vady či poruchy funkce trávicího traktu.

Lepší pochopení Downova syndromu a včasná intervence mohou výrazně zvýšit kvalitu života dětí i dospělých s touto poruchou a pomoci jim žít plnohodnotný život.

Viz také syndrom.