levá komora

Levá komora (lat. ventriculus sinister) je část srdce, která svým stahem vypuzuje krev ze srdce. Do levé komory přitéká krev z levé síně a aortou je pumpována do systémového oběhu. Levá komora pumpuje krev pod velkým tlakem a její svalovina je přibližně 3× silnější než svalovina pravé komory.

Obrázek: Průřez lidským srdcem – pohled zepředu. Povšimněte si zejména těchto částí (v závorkách jsou kurzívou uvedeny latinské názvy): levá síň (atrium sinistrum), levá komora (ventriculus sinister), pravá síň (atrium dextrum), pravá komora (ventriculus dexter), dolní dutá žíla (vena cava inferior), horní dutá žíla (vena cava superior), plicnice (truncus pulmonalis), plicní žíly (venae pulmonales), aorta (aorta). (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148201)

Související příspěvky: