malformace

Malformace je vrozená odchylka tvaru nějaké části těla, orgánu apod., která vznikla v období nitroděložního vývoje (tzn. v těhotenství). Existuje velké množství malformací, jedním z mnoha příkladů jsou rozštěpy rtu a patra, vrozené srdeční vady apod.

Viz také mal-, deformace, deformita.