trojcípá chlopeň

Trojcípá chlopeň (lat. valva atrioventricularis dextra, popř. valva tricuspidalis) je jedna ze čtyř srdečních chlopní. Nachází se mezi pravou síní a pravou komorou.

Obrázek: Čtyři srdeční chlopně – pohled shora. Znázorněny jsou (v závorkách jsou kurzívou uvedeny latinské názvy): mitrální chlopeň (valva mitralis) neboli dvojcípá chlopeň (valvula bicuspidalis), plicní chlopeň (valva trunci pulmonalis), aortální chlopeň (valva aortae) a trojcípá chlopeň (valvula tricuspidalis). (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148207)

Viz také srdeční chlopně.

Související příspěvky: