foramen ovale (v srdci)

Foramen ovale je latinské označení otvoru v dělící přepážce mezi pravou a levou síní. Během prenatálního vývoje je takovýto otvor přítomen u všech lidí. Za normálních okolností se uzavírá během prvních týdnů života. Přibližně u třetiny lidí se však neuzavírá zcela a zůstává po něm malý otvor, tzv. patentní foramen ovale (PFO).
Vyhledat „foramen ovale (v srdci)“ na NZIP