zarděnky

Zarděnky (lat. rubella) jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Původcem onemocnění je virus zarděnek. Šíří se vzdušnou cestou (prostřednictvím respiračních kapének) při mluvení, kašlání a kýchání nemocného člověka, dále kontaktem s kontaminovanými předměty, nebo během těhotenství z matky na dítě.

Viz také virus zarděnek.

Související příspěvky: