zarděnky

Zarděnky jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Původcem onemocnění je virus zarděnek. Šíří se vzdušnou cestou kapénkami při mluvení, kašlání a kýchání nemocného jedince nebo kontaktem se znečistěnými předměty, nebo během těhotenství z matky na dítě.

Související příspěvky: