Treacher Collinsův syndrom

Treacher Collinsův syndrom neboli TCS (zkratka pochází z anglického názvu Treacher Collins syndrome) je poměrně vzácně se vyskytující vrozená vývojová vada, která je způsobena mutací 5. chromozomu. Navenek se projevuje zejména výraznými abnormalitami hlavy a obličeje: pacienty charakterizuje neúplné vyvinutí lícních kostí, jiné postavení očí a malá zapadlá brada. Nemocní trpí i dalšími příznaky.

Viz také syndrom, vrozené vývojové vady.

Související příspěvky: