vytrvalostní trénink

Vytrvalostní trénink je doporučen jako součást zdravých pohybových aktivit dětí, dospívajících i dospělých. Mezi cvičení a trénink zaměřené na vytrvalost se řadí tělesné aktivity, při nichž jsou rytmicky zatěžovány velké svalové skupiny; tím je ovlivňován vytrvalostní výkon celého těla. Mezi vytrvalostní pohybové aktivity se řadí např. nordic walking, pěší turistika, běh, jízda na kole, veslování, běh na lyžích, plavání, ale také sportovní hry se stabilní zátěží. Vytrvalost často trénujeme i v každodenním životě (příkladem je aktivní mobilita).

Viz také vytrvalost, trénink, silový trénink, doporučení pro pohybovou aktivitu.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Doporučení pro pohybovou aktivitu