lalok

Lalok má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. v anatomii (latinsky lobus) – část nějakého orgánu (nebo žlázy), jejíž hranice jsou od ostatních částí tohoto orgánu (či žlázy) vymezeny zářezy, rýhami, přepážkami z pojivové tkáně apod.; konkrétními příklady jsou mozkové laloky či plicní laloky);
  2. v chirurgii – chirurgicky vytvořený kus živé, pacientovy vlastní tkáně, který je použit k překrytí nějakého defektu; konkrétním příkladem je mukoperiostální lalok.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz lalok.