mukoperiostální lalok

Mukoperiostální lalok je termín používaný ve stomatochirurgii. Jedná se o lalok tvořený sliznicí a okosticí (vazivový obal kosti). Odklopení mukoperiostálního laloku se používá u komplikovaných případů extrakce zubu (např. pokud je kořen uložen příliš hluboko).

Viz také sliznice (mukóza), okostice (periost), lalok.