mozkové laloky

Mozkový lalok (lat. lobus cerebri) je část mozkové hemisféry. Největší a nejznámější mozkové laloky jsou čelní lalok, temenní lalok, spánkový lalok a týlní lalok.

Obrázek: Mozkové hemisféry – schematický nákres. V levé části obrázku jsou znázorněny čtyři hlavní mozkové laloky. V pravé části obrázku jsou vyznačeny levá a pravá mozková hemisféra, rýhy a závity. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také mozek, lalok.