chirurgie

Chirurgie je lékařský obor, který se zabývá chirurgickou léčbou různých onemocnění a úrazů. Existuje velké množství podoborů chirurgie (onkochirurgie, plastická chirurgie, rekonstrukční chirurgie, stomatochirurgie, traumatologie apod.).

Odvozené přídavné jméno je chirurgický, lékař specializující se na chirurgii se nazývá chirurg.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz chirurgie, chirurgický apod.