plicní laloky

Plicní lalok (lat. lobus pulmonis) je část plíce. Pravá plíce se skládá z horního, středního a dolního plicního laloku, zatímco levá plíce se dělí pouze na horní a dolní lalok.

Obrázek: Struktura plic a jejich napojení na dolní dýchací cesty – schematický nákres. Barevně jsou odlišeny průdušky, které vedou do různých plicních laloků (jejich hranice jsou znázorněny silnější černou čarou). Pohled je zepředu (jako bychom se dívali do zrcadla), proto je levá plíce na obrázku vpravo a naopak. (Zdroj: Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons)

Viz také plíce, lalok.