lokální terapie

Lokální terapie je léčba zaměřená na určitý orgán nebo omezenou oblast těla, například na prs, abnormální výrůstek na kůži apod. V různých lékařských oborech se používají různé formy lokální terapie. Například v onkologii může být lokálně využívána chirurgická léčba, radioterapie, kryoterapie, lokální chemoterapie apod.

Viz také lokální, terapie.