lokální

Lokální znamená „vyskytující se na určitém místě“, popř. „postihující určité místo“ apod.

Opakem „lokálního“ je systémový.